K2F1

TWÓJ INDYWIDUALNY PROGRAM (TIP)


Dla kogo

Jeżeli, między innymi:

✓ potrzebujesz zmian w życiu prywatnym lub zawodowym

✓ chcesz wyznaczyć konkretne cele

✓ potrzebujesz wsparcia w zaplanowaniu efektywnych działań

✓ chcesz dokonać analizy swoich silnych i mocnych stron

✓ chcesz zyskać nowe umiejętności i kompetencje

✓ nie wiesz od czego zacząć

✓ brakuje Ci konsekwencji i motywacji

✓ potrzebujesz wsparcia i mentoringu

 

Zapraszam Cię do pracy w Twoim Indywidualnym Programie

 

Czym jest Twój Indywidualny Program (TIP)

Twój Indywidualny Program (TIP) to kompleksowy proces, który umożliwia zaplanowanie i wdrożenie oczekiwanych zmian. Twój Indywidualny Program może dotyczyć każdej sfery Twojego życia. Program sprawdza się doskonale w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Rozwój zawodowy obejmuje przede wszystkim:

1. Analizę wiedzy, umiejętności, kompetencji

2. Analizę i ocenę dotychczasowej ścieżki zawodowej

2. Określenie celu procesu rozwojowego

3. Szczegółowe zaplanowanie działań

4. Realizacja działań (min. praca indywidualna, szkolenia, rozwój kompetencji)

W trakcie całego procesu otrzymujesz niezbędne wsparcie, coaching, mentoring. Na bieżąco wspólnie dokonujemy analizy poszczególnych etapów i kontrolujemy efekty. 

 


Czas trwania Twojego Indywidualnego Programu (TIP)

Czas trwania procesu zależy od:

1. Stanu wyjściowego

2. Celu, który zostanie wyznaczony

3. Zaangażowania i konsekwencji Uczestnika


Jeżeli chciałbyś się upewnić, czy Twój Indywidualny Program (TIP) jest dla Ciebie, zapraszam na bezpłatną konsultację, w trakcie której przeanalizujemy Twoje potrzeby.