K2F1

Rekrutacja






Dla kogo

Jeżeli, między innymi:

✓ w Twojej firmie nie ma Działu HR, który mógłby przeprowadzić rekrutację

✓ brakuje Ci czasu na przeprowadzenie rekrutacji

✓ wcześniejsze efekty rekrutacji nie były dla Ciebie zadowalające

✓ szukasz specjalistów z konkretnymi kompetencjami

✓  ważna dla Ciebie jest osobowość kandydata

✓  zależy Ci, aby kandydat utożsamiał się z misą firmy i jej wartościami

Zapraszamy do współpracy w procesach rekrutacyjnych. 

 

Etapy procesu rekrutacji

I. ETAP – STWORZENIE PROFILU KANDYDATA

Podczas spotkania określamy szczegółowo jakiego kandydata Państwo poszukujecie. Określamy wymagane kompetencje i umiejętności, a także zakres obowiązków na stanowisku pracy. Na tej podstawie przygotowujemy ogłoszenie, które skutecznie skieruje do nas odpowiednich kandydatów.

II. ETAP – POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

Na tym etapie poszukujemy kandydatów poprzez zamieszczenie ogłoszeń na portalach branżowych, jak również poprzez aktywne poszukiwanie kandydatów.

III. ETAP – WERYFIKACJA KANDYDATÓW

Weryfikujemy kandydatów pod względem formalnym i wymaganych kompetencji.  Przeprowadzamy wstępne rozmowy z wybranymi kandydatami. Na tej podstawie przedstawiamy Państwu 3-5 sugerowanych przez nas kandydatów.

IV. ETAP – ROZMOWY Z WYBRANYMI KANDYDATAMI I WYBÓR

W Państwa obecności przeprowadzamy rozmowy z wybranymi kandydatami. Na tej podstawie dokonujemy najlepszego wyboru.


Zasady współpracy

Przed podjęciem współpracy podpisujemy umowę, w której określamy zakres usługi i koszt jej wykonania. Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od stanowiska pracy i możliwości firmy. Rozliczenie usługi podzielone jest na 2 części:

  1. Opłata wstępna – koszty przygotowania procesu. Płatna przed przystąpieniem do procesu rekrutacji.
  2. Opłata za wykonanie usługi – płatna po zakończeniu rekrutacji i wyborze odpowiedniego kandydata.